Franšīze

Franšīze

Esam gandarīti, ka izrādāt interesi par Street Burgers franšīzi. Visa iesniegtā informācija paliks konfidenciāla un tiks izmantota tikai franšīzes pieteikuma izskatīšanai. Anketas aizpildīšana nenozīmē, ka aizpildītājam ir pienākums iegādāties franšīzi, nedz franšīzes devējam pārdot franšīzi. Lūdzu aizpildiet visu anketu un neizmantojiet saīsinājumus.

FRANŠĪZES PIETEIKUMS