Klientu kartes lietošanas noteikumi

Klientu kartes lietošanas noteikumi

Street Burgers Pastāvīgo Klientu programmas noteikumi

 

1. Noteikumos lietotie jēdzieni
1.2. Anketa ir informācijas veidlapa, kas tiek aizpildīta pilnvērtīgai dalībai StreetBurgers Pastāvīgo Klientu programmā, klientam apliecinot vēlēšanos kļūt par šīs programmas dalībnieku. Anketā tiek norādīti klienta dati atbilstoši StreetBurgers prasībām un klienta vēlmēm.
1.3. Karte ir StreetBurgers Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekam izdota digitalizējama QR koda klientu karte
1.4. Noteikumi ir StreetBurgers Pastāvīgo Klientu programmas noteikumi, kas nosaka Kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumus, kuri ir saistoši visiem Pastāvīgo Klientu programmas dalībniekiem.
1.5. Priekšrocības ir divu līmeņu atlaižu sistēma (10% un 12%) ar izņēmumiem uz alkoholiskajiem dzērieniem, dzērieniem pudelēs un bundžās un bērnu komplektiem.
2. Programmas vispārējie noteikumi
2.2. Programmas Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī un darbojas visos StreetBurgers restorānos.
2.3. Programmas dalībnieks piekrīt, ka StreetBurgers izmanto Programmas dalībnieka personas datus šādiem mērķiem: Klientu lojalitātes nostiprināšanai, atsevišķos gadījumos pirkšanas paradumu analīzei un servisa kvalitātes uzlabošanai (Vārds, Uzvārds; Mobilā tālruņa Nr.; E-pasta adrese; Programmas dalībniekam ir tiesības atteikties no jebkuras informācijas saņemšanas, iesniedzot iesniegumu jebkurā Street Burgers restorāniem vai nosūtot to uz e-pasta adresi info@streetburgers.lv
2.3.1. Programmas dalībniekam ir tiesības izvēlēties nesaņemt paziņojumus anketas aizpildīšanas brīdī.
2.4. StreetBurgers apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.
2.5. StreetBurgers saglabā tiesības veikt izmaiņas Programmā un / vai Programmas noteikumos, 7 dienas iepriekš informējot Programmas dalībniekus mājas lapā streetburgers.lv vai izvietojot paziņojumu klientu kartes darbības zonas burgernīcās.
2.6. Noteikumi ir pieejami mājas lapā www.streetburgers.lv , kā arī visās burgernīcās, kurās strādā klientu kartes
3. Kartes izsniegšanas un lietošanas noteikumi
3.1. Par programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu.
3.2. Karte tiek izsniegta / pārdota kopā ar konsultāciju par digitalizācijas iespējām, priekšrocībām attiecībā pret plastmasas klientu kartēm, kā arī aprakstu par pieejamajiem labumiem esot StreetBurgers klienta kartes īpašnieks/ce.
3.3. Karte ir aktīva un ar to ir iespējama atlaižu un citu priekšrocību saņemšanai.
3.4. Kartes reģistrācijai Programmas dalībniekam jāaizpilda anketa StreetBurgers burgernīcā un jānodod viesmīlim. Kartes aktivizācija var aizņemt no 1 – 5 darba dienām.
3.5. Viena persona var reģistrēt tikai vienu Karti.
3.6. Karti ir tiesīgs izmantot tikai reģistrētais programmas dalībnieks. Restorāns saglabā tiesības aizrādīt un atteikt atlaides piešķiršanu gadījumā ja klients nodod savu klienta karti citam cilvēkam.
4. Priekšrocību saņemšanas un izmantošanas noteikumi
4.2. Programmas dalībnieks var saņemt Priekšrocības tikai tad, ja pirms pirkuma veikšanas tiek iesniegta Karte pirkuma reģistrēšanai.
4.3. Karte nodrošina Programmas dalībniekam šādas Priekšrocības:
4.3.1. īpašus piedāvājumus pieprasītāko preču iegādei;
4.3.2. atlaižu shēmu: visi klienta kartes īpašnieki saņem 10% atlaidi visiem pakalpojumiem un precēm (izņemot alkoholiskos dzērienus, dzērienus pudelēs un bundžās, bērnu komplektiem). Komplektiem tiek piešķirta atlaide 5% apmērā 1. līmenī un 7% apmērā 2. līmenī. Iztērējot vairāk kā 150 EUR burgernīcās, reģistrējot pirkumus ar klientu karti klients automātiski tiek pārcelts otrajā atlaižu līmenī ar 12% atlaidi uz katru pirkumu ar visiem iepriekšminētajiem noteikumiem un ierobežojumiem
5. Kartes nozaudēšana vai sabojāšana
5.2. Kartes / koda nozaudēšanas gadījumā Programmas dalībniekam ir tiesības par to paziņot StreetBurgers nosūtot datus uz info@streetburgers.lv lai ierobežotu prettiesisku lietošanu.
5.3. Programmas dalībnieks var iegādāties jaunu Karti burgernīcā StreetBurgers.
6. Nobeiguma noteikumi
6.2. Programmas dalībniekam ir pienākums saudzīgi lietot un uzglabāt Karti, pasargājot to no bojājumiem.
6.3. Ja mainās Programmas dalībnieka Anketā norādītie dati, Programmas dalībniekam ir pienākums par to paziņot, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi info@streetburgers.lv.
6.4. Spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā apjomā un termiņā, Programmas dalībniekam ir tiesības saņemt informāciju par Programmas dalībnieka personas datiem, iesniedzot rakstveida Programmas dalībnieka pieprasījumu Street Burgers e-pastā info@streetburgers.lv
6.5. Dalība Programmā var būt pārtraukta pēc Programmas dalībnieka vai StreetBurgers iniciatīvas sekojošā kārtībā:
6.6. Pamatojoties uz Programmas dalībnieka iesniegumu, kas iesniegts uz e-pasta adresi info@streetburgers.lv
6.7. Pamatojoties uz StreetBurgers nosūtītu e-pastu kartes īpašniekam.
6.8. Pēc dalības pārtraukšanas Programmā Karte tiek bloķēta, Programmas dalībnieka personas dati tiek iznīcināti pielietojot drošus datu iznīcināšanas paņēmienus.

Klientu kartes Anketas paraugs

Atlaides un to līmeņi

Atlaižu kartes Komplektiem* Ēdieniem Kafijai, tējai Izlejamajiem dzērieniem Dzērieniem pudelēs un bundžās Pēc iztērētiem 150€ klients tiek automātiski pārcelts 2.atlaižu līmenī.

*Atlaides neattiecas uz bērnu komplektiem

1.Līmeņa 5% 10% 10% 10% 0%
2.Līmeņa 7% 12% 12% 12% 0%

Digitalizē savu klienta kartes QR kodu aplikācijā